Visie

VISIE – FLLOW JEUGDWERK

Tijdens het seizoen van 2019-2020 hebben we onze visie vernieuwd. De huidige visie is tot stand gekomen in samenwerking met de jeugdwerkers. Met elkaar is er nagedacht over wat voor een ieder persoonlijk de motivatie is om jeugdwerker te zijn. Wat is je visie en missie als jeugdwerker?

Samen hebben we een nieuwe missie en visie gecreëerd welke in de onderstaande afbeelding op een beknopte manier wordt samengevat. Met behulp van de kernwaarden en diverse stappen in leeftijdsgroepen kunnen wij onze visie en missie bewust uitleven.