Xcite 16-18

De kring voor de leeftijden 16-18 jaar komt om de week op zondagmiddag bij elkaar in Gideon. We beginnen altijd met gezellig eten en kletsen. Daarnaast behandelen verschillende thema’s die de groep zelf graag wil bespreken. De kringleiders bereiden en stuk voor en daarnaast is er ook altijd ruimte voor inbreng vanuit de groep. Verder geven we om het jaar de ‘Youth Alpha’ waarin we stilstaan bij allerlei vragen rondom het geloof.