Xplode 20-25

Hello all,

Even een kleine introductie wie wij zijn en waar we voor staan.
We zijn als jongvolwassenen de ‘oudste’ groep binnen het jeugdwerk.

Onze visie als kring, die we zelfstandig draaien, is om een voorbeeld te zijn voor de jongere generatie.
Dit doen wij door naar de Fllowdiensten te gaan en hierin een actieve houding aannemen, zo ook jongeren meenemen op de activiteiten die wij zullen plannen in dit seizoen. Zo verlangen we ernaar om jongeren mee te nemen achter Jezus aan (discipelschap).

Jesus radicals

We verlangen en focussen op meer kennis van Zijn Woord opdat verandert worden naar Zijn beeld en we van Hem mogen getuigen in geheel ons leven.
Hierin zijn we afhankelijk van de Heilige Geest en van elkaar! We verlangen dan ook om in elkaar te investeren door te bidden voor en met elkaar, door elkaar te bemoedigen en te vermanen.
Ons doel is dat er een veilige setting mag ontstaan waarbij we als broers en zussen elkaar steeds meer leren vertrouwen zodat we steeds meer van hart tot hart in alle eerlijkheid, openheid en kwetsbaarheid het (geestelijk) leven mogen delen.

Romeinen 12:10

Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf.”

Zo willen we met elkaar achter Jezus aan, Hem volgen en steeds meer op Hem gaan lijken.

We komen bij elkaar in Gideon op zondag na de dienst om 12.00, daar lunchen we eerst met elkaar.
Daarna gaan we aan de slag met een onderwerp of een activiteit.
De onderwerpen die we behandelen, of de activiteiten die we ondernemen, bedenken en organiseren we zelf.

Onze kring momenten zijn op de volgende data:

Oktober – november December –  januari Februari – maart April – Mei Juni
4-10
18-10
1-11
15-11
29-11
13-12
10-1
24-1
7-2
21-2
6-3
20-3
3-4
17-4
1-5
15-5
29-5
12-6
26-6